Friday, February 17, 2012

Kata Majmuk


Kata Majmuk

1.
Kata majmuk ialah bentuk kata yang terhasil apabila dua atau lebih kata dasar digabungkan untuk membentuk kata baru yang membawa maksud tertentu.
2.
Kata majmuk dieja terpisah misalnya, kaca mata, buah tangan, kasut sekolah, kereta api, jalan raya, anak kunci, meja makan, dan sebagainya.
3.
Bagaimanapun, terdapat beberapa kata majmuk yang dieja tercantum. Kecualian ini adalah berdasarkan faktor kelaziman penggunaannya. Bentuk-bentuk kata majmuk ini dianggap telah mantap. Oleh yang demikian, kata-kata ini dikekalkan sebagai satu perkataan.
Contoh : antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, dinihari, setiausaha, sukarela, sukacita, suruhanjaya, peribadi, hulubalang, tandatangan, tanggungjawab, warganegara, pesuruhjaya,dan sebagainya.
4.
Kata majmuk terbahagi kepada beberapa kelas. Sila perhatikan rajah yang berikut. 


No comments:

Post a Comment