Tuesday, September 13, 2011

Perang Saudara di Pahang


Perang Saudara di Pahang
(Mohd Yusof M Nor & Dr. Abd. Rahman Kaer)


 MAKSUD

Rangkap 1
Permulaan kisah perang iaitu kisah perang saudara di Pahang.


Rangkap 2
Pemangku sultan merupakan putera sulung yang memerintah negeri yang bernama Bendahara Tun Tahir.


Rangkap 3
Putera yang tengah ialah Encik Engku Ahmad. Terdapat lima orang lagi putera lelaki sultan yang mempunyai perilaku yang baik.


Rangkap 4
Encik Engku Ahmad keluar mengembara ke Singapura sambil menghiburkan hatinya yang lara.


Rangkap 5
Tidak lama belayar, Encik Engku Ahmad sampai di Kampung Gelam dan singgah di tempat tersebut.


Rangkap 6
Encik Engku Ahmad tinggal bersama Tengku Jaafar yang menjadi sahabat baginda. Baginda berdua tinggal di sana tanpa sebarang kawalan.


Rangkap 7
Encik Engku Ahmad diiringi teman-teman dan kawan-kawan untuk kembali ke negerinya.


Rangkap 8
Mereka mula belayar ke sebelah barat iaitu ke Kemaman.


Rangkap 9
Mereka sampai di Kemaman yang indah tempat Sultan Terengganu memerintah.


Rangkap 10
Mereka membuat perancangan untuk menyerang negeri Pahang.

TEMA

Berkisarkan perancangan perang saudara yang bakal berlaku di Pahang.PERSOALAN

1.    Persoalan peperangan tidak membawa sebarang keuntungan tetapi membawa kebinasaan.
2.    Persoalan hubungan dan kerjasama untuk menjalankan suatu tindakan.
3.    Persoalan golongan bangsawan yang mengamalkan hidup bebas tanpa kawalan.

BENTUK

1.    Syair ini mengandungi sepuluh rangkap.
2.    Setiap rangkap mengandungi empat baris.
3.    Jumlah perkataan ialah empat hingga enam perkataan sebaris, jumlah suku kata pula sembilan hingga sembilan dalam satu baris.
4.    Rima akhir sama – iaitu ’aa aa’.
 GAYA BAHASA

Aliterasi
             hendak melanggar Pahang negara (pengulangan konsonan n)

Asonansi
             kata orang empunya wadah (pengulangan vokal a)

Kata ganda
             laki-laki (Rangkap 2, Baris 1)

Repetisi
             di kampung Gelam tempat berhentinya,
             di dalam kota tempat diamnya (Rangkap 5,  Baris 3 dan baris 4)


Bahasa Klasik
            Ini sekadar sahaya ringkaskan (Rangkap 1, Baris 3)


 NILAI


1.    Nilai setiakawan
Tengku Jaafar yang menjadi sahabat Encik Engku Ahmad bersama-sama melakukan aktiviti dengan baginda.

2.    Nilai keberanian
Keberanian Encik Engku Ahmad membentuk pakatan untuk menyerang Pahang.

3.    Nilai kesetiaan
Setia mendengar perintah Sultan Terengganu berhenti di Kemaman untuk mengumpul pakatan menyerang Pahang.PENGAJARAN


1.  Kita hendaklah mempunyai keperibadian yang tinggi agar kita disukai rakan dan teman.
2.  Kita hendaklah merantau untuk mencari pengalaman hidup.
3.  Kita hendaklah pandai membawa diri dan tidak menunjuk lagak semasa berada di perantauan.


 LATIHAN


1.    Berikan  tiga gaya bahasa yang wujud dalam syair ini besertakan contohnya.
2.    Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh apabila kita mengembara?

Jawapan:
1.      Tiga gaya bahasa yang wujud dalam syair ini ialah:
a.  Aliterasi
                    hendak melanggar Pahang negara (pengulangan konsonan n)

b.  Asonansi
                    kata orang empunya wadah (pengulangan vokal a)

c.  Kata ganda
                    laki-laki (Rangkap 2, Baris 1)

2.      Pada pendapat saya, faedah-faedah yang diperoleh apabila kita mengembara ialah:
a.  Dapat mempelajari perkara baru seperti adat dan kebudayaan baru.
b.  Dapat menimba ilmu pengetahuan yang luas
c.  Dapat membuka minda kita dan menerima perkara-perkara baru yang positif.

No comments:

Post a Comment